Vandanalyser af vandet fra Agerbæk Vandværk

 

Agerbæk Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

Klik her for at se resultaterne af de enkelte analyser.

Hårdheden i Agerbæk Vandværk's vand er 7,7 dH.

 

Hvordan er kvaliteten på vores drikkevand? 

Vi har siden starten af 2022 fået analyseret vores drikkevand 10 gange af Eurofin.  Der er blevet udtaget vandprøver både på vandværket og forskellige steder ude på forsyningsnettet.  

Drikkevandet bliver undersøgt for rigtig mange forskellige stoffer, og vi har rigtig fine resultater på alle vores analyser. Vi har ikke overskredet en eneste grænseværdi for et givet stof i de sidste 10 analyser og i langt det fleste tilfælde ligger vi langt, eller meget langt under de tilladte grænseværdier!  

Så vil nogle måske tænke, hvad så med de meget omtalte PFAS-forbindelser, men her har vi heller ingen problemer. I den sidst gennemførte analyse, blev der søgt efter 22 forskellige PFAS-typer og der er ikke påvist PFAS-forbindelser overhovedet, i vores drikkevand! 

Så konklusionen er, at vi har rigtigt godt drikkevand her i vores forsyningsområde.