Velkommen til Agerbæk Vandværk

Vandværket er fra 1934 og er udvidet/renoveret hen ad vejen.


Det samlede antal andelshavere er 753. Der er opsat 705 målere.


Vi har leveret 105.353 m3 vand i 2019 til forbrugerne

 

 

Nyttig info

Vandets hårdhedsgrad er 7,7 dH.

Bestyrelsen har besluttet, at udskifte vores nuværende vandmålere, med fjernaflæste målere, det vil ske over to år, vi starter med udskiftning uden for byområdet og enkelte gader i byen i 2019, resten bliver skiftet i 2020. Det er gaderne Allegade, Birkealle, Blåbærvej, Bredgade, Brombærvej, Bøgealle, Egealle, Elmealle, Grønnegade, Hybenvej, Klippen, Lindealle, Lochmannsvej, Nygade, Nørregade, Pilealle, Tjørnealle, Tranebærvej, Tyttebærvej og Østergade. Vi starter udskiftningen ca. 15 April.

Generalforsamling den 26. Marts er aflyst af et flertal i Bestyrelsen. En ny Generalforsamling kan ikke afholdes inden udgangen af Marts måned, som der står i vores vedtægter, derfor har Bestyrelsen vedtaget, at næste ordinære Generalforsamling afholdes i Marts 2021. Skulle der være nogen der er af en anden mening, kan man som der står i vedtægterne, skrifligt forlange afholdt en ekstraordinær generalforsamling.

Årsopgørelsen udsendes ultimo marts. 

Hold løbende øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...Du bor ovenpå dit drikkevand. Derfor er det vigtigt, at du ikke hælder hvad som helst ud på jorden. Det kunne måske sive ned i jorden til dit drikkevand. 

Læs om gode råd her

 

 

 

Driftsstatus                    N O R M A L  D R I F T
Antal besøgende
Besøgende: 17868